ÜRETİM SÜRECİ

Çayın kalitesini belirleyen faktörlerin başında toplama gelir. Mayıs ayından ekim ayına kadar süren toplama işleminin ardından beş aşamadan oluşan üretim süreci başlar.1. Soldurma:
Bu işlem, metal bir levhanın üzerine serilen çay yapraklarının suyu, metal levhanın altından üstteki çay yapraklarına ısı verilerek, nem oranı %30 oranında azaltılır.

2. Kıvırma:
Bu işlemin amacı, soldurma işlemi sonrasında çay yapraklarının parçalanarak ve bükülerek bitki öz suyunu dışarı çıkarıp, çay yapraklarının tüm yüzeyine bulaştırmaktır.

3. Fermantasyon:
Aynı zamanda oksidasyon olarak ifade edilir. Bu işlem, çay yaprağının hava ile temas ederek öz suyunun oksijen ile yanması sebebi ile kararmasıdır. Oksidasyon ile birlikte çayda istenen renk, parlaklık, burukluk, koku ve aroma oluşumu sağlanır. Fermantasyon siyah çay üretiminde kalitenin oluştuğu aşamadır.

4. Kurutma:
Fermantasyon tamamlandığında çay yaprağında %45-50 oranında su mevcuttur. Bu oran kurutma işlemi ile %3-4 seviyesine indirilmektedir. Kurutmanın amacı, çay yaprağını fırınlayarak oksidasyonu sonlandırmaktır.

5. Tasnif ve Paketleme:
Fırından çıkan kuru çaylar elekten geçirilerek kalınlık ve kalite kriterlerine göre ayrılır. Ayrılan çaylar her bir ürün için farklı miktarlarda harmanlanarak paketlemeye hazır hale getirilir. Çeşitli kilo ve ebatlanrda paketlenir ve kullanıma sunulur.